Kommunikation og events

Kommunikation

Forskningsformidling/presse

Skal du offentliggøre et forskningsresultat, bekendtgøre modtagelse af en bevilling eller lignende, kan du kontakte instituttets kommunikationspartner ved Health Kommunikation, Ida Skytte Asmussen

Health Kommunikation tilbyder desuden kommunikations- og medietræningskurser til ph.d.-studerende og forskere.

Medietræning

Kontakt AU Kommunikation Health, hvis du har brug for rådgivning om pressekontakt.

AU Health tilbyder løbende medietræningskurser særligt målrettet forskere på Health. 

Se desuden retningslinjerne for pressekontakt på AU Health.

Gode råd fra AU Kommunikation Health om pressekontakt.

Links og litteraturhenvisninger anbefalet af Tandlægeforeningen vedrørende medietræning

  • Formidling af forskningsresultater med videre til offentligheden: "Slip din viden løs"
  • Kritisk mediedækning og egentlig krisekommunikation: "Krisekommunikation" af Winni Johansen og Finn Frandsen
  • Nervøsitet, stemmetræning, kropssprog etc.: "Artikulation"
  • Stemmetræning:"Find din stemme" af Dorte Koch
  • Retorik: ”Talens Magt” af Jonas Gabrielsen 


Når du skal arrangere et møde, forsvar e.lign.

Auditorier og mødefaciliteter

Booking af auditorier foregår decentralt. 
oversigten kan du se hvor mange auditorier AU råder over, hvor mange personer der er plads til, samt hvem du skal kontakte hvis du ønsker at booke et auditorium.

Du har også mulighed for at booke lokaler via Health samt lokaler i Victor Albeck bygningen (VAB).

Aarhus Universitet råder desuden over lokaler i Studenterhusfondens konferencecenter, på Moesgaard Museum MOMU samt på kursusejendommen Sandbjerg Gods.

Skal du booke et mødelokale eller et auditorium i hospitalsregi, skal dette foregå i ProNestor via Region Midtjyllands hjemmeside. Dette kræver dog et Regions ID/adgang til Citrix.

Forplejning

Studenterhusfonden kan hjælpe både med lokaler og forplejning når du skal afholde mindre eller større arrangementer.

Forplejning kan også bestilles hos Matematisk Kantine.

Tiltrædelsesforelæsninger

Når du skal arrangere en tiltrædelsesforelæsning, skal du følge denne vejledning.

Videokonferencer

AU råder over udstyr af høj kvalitet til videokonferencer. Udstyret er velegnet til transmission af forelæsninger, ph.d.-forsvar, mødeafholdelse samt andre aktiviteter.

Kommunikationspartner

Værd at vide

Særligt om konferencer
11350 / i30