Økonomi

Projektøkonom

Hver afdeling har tilknyttet en projektøkonom, som er den person du kan kontakte hvis du f.eks. skal oprette et nyt projekt.

Det er også denne person du skal videresende dine fakturaer til i IndFak2, såvel som dine afregninger i RejsUd.

Projektoprettelse

For hver ny bevilling skal du udfylde skema til projektoprettelse og sende det til din projektøkonom sammen med ansøgning, bevillingsskrivelse og budget.

Projektoprettelsesskema

Projektøkonomen indhenter underskrift hos instituttet og melder tilbage til dig straks projektet er oprettet.

Indtægtsdækket virksomhed

Betingelser for ITV-projekter

Se internt notat om ITV-projektoprettelse (PDF).

AURAP

Du kan trække lister over saldi og posteringer i AURAP.
Det er en fordel at vinge 'økonomi' og 'HE' af, for at filtrere i de mange rapporter.

Posteringsoversigter

DR 1-5: Vælg rapport R-00013.
Denne rapport er god hvis du skal se om en specifik udgift er bogført.

Saldooversigter

DR 1+2: Vælg rapport R-00009.

DR 4+5: Vælg rapport R-00012.
Rapporten giver et fint overblik, hvis du skal aflægge regnskab til en fond.

Obs! Vær opmærksom på, at lønudgifter først figurerer på rapporterne i midten af den måned der følger måneden for udbetaling.
Ligeledes at OH kun bliver beregnet og bogført én gang om måneden, efter lønkørslerne.

IndFak2

For at betale/kontere fakturaer, skal du have adgang til IndFak2.

11470 / i30