Du er her: Medarbejderportal - Institut for Odontologi og Oral Sundhed Organisation Mødefora Det lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

Det lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

Arbejdsmiljøorganisationen på IOOS

LAMU

Arbejdsmiljø-
grupper

 

Arbejdsmiljø-repræsentant

Leder-repræsentant

Særlige
ansvarsområder

Formand Institutleder
Siri Beier Jensen

 

Daglig arbejds-
miljøleder 
David Chr. Evar Kraft

 

Observatører

Driftsinspektør
Bygningsdrift Health
Christian Bredvig

Tandlægestud.
Malene Primdahl

Klinikleder
Ole Mohr Hovgaard

Viceinstitutleder
for uddannelse
Caroline Hørsted

 

Klinikker

Anette Aakjær
Ann Berit Hansen

Susie Holbech

 

Stikskader

Kontorarbejds-
pladser

Tina Kærgaard Nielsen

Mariann Bøje

Ergonomi
Sygefraværs-statistikker

Forskningslabora-
torier

Lene Grønkjær

 

David Chr. Evar Kraft

 

Kemikalier
Risikoaffald

Tandteknisk labora-torium og færdigheds-laboratorier

Bente Maibøl Jensen
Mikael Røll

Dirk Leonhardt

 Evakueringsplaner

 
Problemstillinger vedr. arbejdsmiljøet rettes først og fremmest til en af de ovenstående arbejdsmiljøgrupper. I tvivlstilfælde og ved anmeldelse af ulykker kontaktes den daglige arbejdsmiljøleder David Chr. Evar Kraft.

Hvem skal jeg henvende mig til?

Som ansat på Tandlægeskolen skal du vide, hvilken arbejdsmiljøgruppe du tilhører.

Hovedreglen er, at ansatte der arbejder:

  • klinikkerne tilhører ”Klinikker”
  • med kontorfunktioner tilhører ”Kontorarbejdspladser”
  • i forskningslab. og på anatomisk museum tilhører ” Forskningslaboratorier”
  • C-lab. eller i færdighedslab., incl. Simulation tilhører ” Tandteknisk laboratorium og færdighedslaboratorier”

APV

I 2019 afprøves en ny og enklere model for den tre-årige ArbejdsPladsVurdering (APV):

Læs nærmere herom: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/

Tidligere har der været afholdt skiftevis en fysisk ergonomisk APV og en psykisk APV:

2015:

2016:

Besøg af arbejdstilsynet

Når arbejdstilsynet kommer på besøg skal du vide følgende som ansat og som studerende.

9638 / i30