Det lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

Arbejdsmiljøorganisationen på IOOS

LAMU

Arbejdsmiljø-
grupper

 

Arbejdsmiljø-repræsentant

Leder-repræsentant

Særlige
ansvarsområder

Formand
Siri Beier Jensen

 

Daglig arbejds-
miljøleder 
David Chr. Evar Kraft

 

Observatører
Christian Bredvig
bredvig@au.dk
Karoline Elgaard Vilhelmsen

 

Klinikker

Anette Aakjær
Ann Berit Hansen

Susie Holbech

 

Stikskader

Kontorarbejds-
pladser

Tina Kærgaard Nielsen

Mariann Bøje
Caroline Hørsted

Ergonomi
Sygefraværs-statistikker

Forskningslabora-
torier

Lene Grønkjær

 

David Chr. Evar Kraft

 

Kemikalier
Risikoaffald

Tandteknisk labora-torium og færdigheds-laboratorier

Bente Maibøl Jensen
Mikael Røll

Dirk Leonhardt

 Evakueringsplaner

 
Problemstillinger vedr. arbejdsmiljøet rettes først og fremmest til en af de ovenstående arbejdsmiljøgrupper. I tvivlstilfælde og ved anmeldelse af ulykker kontaktes den daglige arbejdsmiljøleder David Chr. Evar Kraft.

Hvem skal jeg henvende mig til?

Som ansat på Tandlægeskolen skal du vide, hvilken arbejdsmiljøgruppe du tilhører.

Hovedreglen er, at ansatte der arbejder:

  • klinikkerne tilhører ”Klinikker”
  • med kontorfunktioner tilhører ”Kontorarbejdspladser”
  • i forskningslab. og på anatomisk museum tilhører ” Forskningslaboratorier”
  • C-lab. eller i færdighedslab., incl. Simulation tilhører ” Tandteknisk laboratorium og færdighedslaboratorier”

APV

Fysisk ergonomisk APV

2015:

Psykisk APV

2016:

Besøg af arbejdstilsynet

Når arbejdstilsynet kommer på besøg skal du vide følgende som ansat og som studerende.

9638 / i30