Du er her: Medarbejderportal - Institut for Odontologi og Oral Sundhed Organisation Mødefora Det lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

Det lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

Arbejdsmiljøorganisationen på IOOS

LAMUArbejdsmiljø-
grupper
Arbejdsmiljø-
repræsentant

Leder-
repræsentant

Særlige
ansvars-
områder

Formand
Institutleder
Siri Beier Jensen

KLINIKKER

Anette Aakjær
Ann Berit Hansen

Susie HolbechStikskader
Daglig arbejds-
miljøleder
David Chr. Evar Kraft
KONTOR-
ARBEJDS-
PLADSER
Tina Kærgaard Nielsen(næstformand)Mariann BøjeErgonomi
Sygefraværs-
statistikker

FORSKNINGS-
LABORATORIER
Lene Grønkjær
(FAMU-repr.)
David Chr. Evar KraftKemikalier
Risikoaffald

TANDTEKNISK
LABORATORIUM
OG FÆRDIG-
HEDSLABORA-
TORIER

 
Bente Maibøl Jensen
Mikael Røll
Dirk LeonhardtEvakuerings-
planer

OBSERVATØRER: 
Christian Bredvig, driftsinspektør, bygningsdrift, Health 
Malene Primdahl, tandlægestuderende
Ole Mohr Hovgaard, klinikleder IOOS
Caroline B. Hørsted, viceinstitutleder for uddannelse IOOS

Problemstillinger vedr. arbejdsmiljøjet rettes først og fremmest til én af de ovenstående arbejdsmiljøgrupper. I tvivlstilfælde og ved anmeldelse af ulykker kontaktes den daglige arbejdsmiljøleder David Chr. Evar Kraft.

Hvem skal jeg henvende mig til?

Som ansat på Tandlægeskolen skal du vide, hvilken arbejdsmiljøgruppe du tilhører.

Hovedreglen er, at ansatte der arbejder:

  • klinikkerne tilhører ”Klinikker”
  • med kontorfunktioner tilhører ”Kontorarbejdspladser”
  • i forskningslab. og på anatomisk museum tilhører ” Forskningslaboratorier”
  • C-lab. eller i færdighedslab., incl. Simulation tilhører ” Tandteknisk laboratorium og færdighedslaboratorier”

Valg til arbejdsmiljøorganisationen 2018

Valget af instituttets arbejdsmiljø-repræsentanter og udpegningen af ledelsesrepræsentanterne er på plads. Gruppen har konstitueret sig som følger:

Klinikkerne:
Annette Aakjær
Ann Berit Hansen
Sussie Holbech - ledelsesrepræsentant

Kontor:
Tina Kærgaard Nielsen (valgt som næstformand)
Mariann Bøje - ledelsesrepræsentant

Forskningslaboratorier:
Lene Grønkjær (instituttets repræsentant i FAMU)
David Chr. Evar Kraft - ledelsesrepræsentant

Tandteknisk laboratorium og færdighedslaboratorier:
Bente Mailbøl
Mikael Røll
Dirk Leonhardt - ledelsesrepræsentant

 

 

 

APV - ny model 2019

I 2019 afprøves en ny og enklere model for den treårige ArbejdsPladsVurdering (APV):

Læs nærmere herom: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/

Tidligere har der været afholdt skiftevis en fysisk ergonomisk APV og en psykisk APV:

2015:

2016:

9638 / i30