Personaleforhold

Adgang til AU systemer

For at få adgang til forskellige systemer ved AU, skal du oprettes i Identity Management Systemet, IDM. Det er din afdelings persondataredaktør, som inddaterer de nødvendige oplysninger.

Du vil i løbet ansættelsesprocessen blive registreret i IDM og skulle dette imidlertid ikke være tilfældet, bør du hurtigst muligt kontakte afdelingens persondataredaktør.

På Institut for Odontologi og Oral Sundhed er der følgende persondataredaktører:

Tidligere Odontologi: Christina Rasmussen

Tidligere SKT: Kirsten Sender

Ansættelsesprocedurer

Indstilling

Når en person skal ansættes ved Aarhus Universitet, skal der udfyldes et indstillingsskema, som sendes til den medarbejder, der har ansvar for indstilling til ansættelse.

Se notat.

Børneattester

HR indhenter børneattester i forbindelse med de ansættelser, hvor det er relevant.

Ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende

Der er helt særlige regler i forhold til ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende. Det er Forskerskolen, der står for disse ansættelser, læs mere om ph.d.-ansættelser og forskningsår på linket.

 

Barsel

I forbindelse med barselsorlov, adoption eller lignende, skal du være opmærksom på, at der findes forskellige retningslinjer og skemaer afhængigt af de specifikke omstændigheder.

Husk at udfylde relevante skemaer i god tid.

Kurser

Aarhus Universitet udbyder løbende kurser, som måske har relevans for dig. Hvis ikke der udbydes kurser, som passer til dit ønske om kompetenceudvikling, kan du kontakte HR om dine ønsker.

MUS

MUS - medarbejderudviklingssamtale - er din mulighed for at have en årlig samtale med din nærmeste leder om din arbejdssituation og dine karrieremæssige planer, f.eks.

  • forventningsafstemning i forhold til opgaver
  • faglige og karrieremæssige mål
  • kompetenceudvikling
  • samarbejdsrelationer
  • trivsel

Senior

Hos HR kan du finde information om Aarhus Universitets ordninger i tilknytning til seniorområdet.

HR partner


Værd at vide

 

 

11347 / i30