Driftsledergruppen

Mødefrekvens

Der afholdes et møde pr. måned.

Referater

Der udarbejdes ikke eksterne referater fra møderne. Relevant information fra møderne videreformidles til medarbejderne i institutlederens nyhedsbreve, på videndelingsmøder og møder i miljøerne.

Opgaver og ansvar

Kommissorium er under udarbejdelse