Kommunikation og events

Kommunikation

Forskningsformidling/presse

Skal du offentliggøre et forskningsresultat, bekendtgøre modtagelse af en bevilling el. lign., kan du kontakte instituttets kommunikationspartner ved Health Kommunikation, Lise Wendel Eriksen

Medietræning

Kontakt AU Kommunikation Health, hvis du har brug for rådgivning om pressekontakt.

AU Health tilbyder løbende medietræningskurser særligt målrettet forskere på Health. 

Se desuden retningslinjerne for pressekontakt på AU Health.

Gode råd fra AU Kommunikation Health om pressekontakt.

Links og litteraturhenvisninger anbefalet af Tandlægeforeningen vedrørende medietræning

  • Formidling af forskningsresultater med videre til offentligheden: "Slip din viden løs"
  • Kritisk mediedækning og egentlig krisekommunikation: "Krisekommunikation" af Winni Johansen og Finn Frandsen
  • Nervøsitet, stemmetræning, kropssprog etc.: "Artikulation"
  • Stemmetræning:"Find din stemme" af Dorte Koch
  • Retorik: ”Talens Magt” af Jonas Gabrielsen 


Når du skal arrangere et møde, forsvar el.lign.

Auditorier og mødefaciliteter

Booking af auditorier foregår decentralt. 
oversigten kan du se hvor mange auditorier AU råder over, hvor mange personer der er plads til, samt hvem du skal kontakte hvis du ønsker at booke et auditorium.

Du har også mulighed for at booke lokaler via Health samt lokaler i Victor Albeck bygningen (VAB).

Aarhus Universitet råder desuden over lokaler på Moesgaard Museum MOMU samt på kursusejendommen Sandbjerg Gods.

Skal du booke et mødelokale eller et auditorium i hospitalsregi, skal dette foregå i ProNestor via Region Midtjyllands hjemmeside. Dette kræver dog et Regions ID/adgang til Citrix.

Videokonferencer

AU råder over udstyr af høj kvalitet til videokonferencer. AU's videokonferenceudstyr er velegnet til transmission af forelæsninger, ph.d.-forsvar, mødeafholdelse og andre aktiviteter, hvor der er et krav om høj billed- og lydkvalitet samt behov for et stabilt signal.

Kommunikationspartner

Lise Wendel Eriksen

Specialkonsulent, kommunikationspartner