Undervisning og eksamen


Undervisning og eksamen på Health

Oplysninger til ansatte om undervisning og eksamen

Særligt om digitaleksamen


Implementering af ny bachelorstudieordning på Odontologi

Ny bachelorstudieordning (2022) finde her. I første del af studieordningen ses også, hvorledes 2014 studieordningen udfases. Det er angivet under overskriften Overgangsregler.

Den oprindeligt godkendte studieordning (2.11.2021) inkl. de oprindelige kursusbeskrivelser kan her ses i et pdf.-format. Bemærk at dette dokument ikke opdateres, og at det er linket ovenfor, der altid er den gældende studieordning.

Andre relevante materialer i forbindelse med implementeringen af den nye studieordning:

Information til den sidste årgang på 2014 studieordningen – inkl. meritskema og oversigt over sidste udbud af kurser og eksamen: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/odontologi/undervisningogeksamen/bachelor/vi-udfaser-2014-bachelorstudieordningen-i-odontologi

Semestervist overblik over indfasning af 2022-studieordningen


Uddannelsesforum for kursusansvarlige på Odontologi

 

Vejledninger:

Værd at vide

  • Ophavsret - når du i undervisningen bruger materiale fra andre eller materiale med data om patienter, skal du være opmærksom på ophavsretten.
  • WAYF (Where Are Your From)