IOOS Videndelingsmøder

Her kan du finde de præsentationer, som er blevet vist på instituttets videndelingsmøder.


21.11.2019 - The Aarhus Model of Dental Education

The Aarhus Model of Dental Education v. IOOS studieledere

15.05.2019 - Lokaleplan

Lokaleplan på IOOS v/Ole Hovgaard

29.04.2019 - Lokal APV proces 2019

Siris præsentation

Lokal procesplan

28.03.2019 - The Aarhus Model of Dental Education

The Aarhus Model of Dental Education

11.10.2018 - Nyt fra Siri: Nye studieordninger m.m.

Præsentation v. Siri

13.09.2018 - Nyt fra Siri / Nyt fra Hygiejneudvalget

Præsentation v. Siri

Præsentation v. Ellen Frandsen Lau

20.06.2018 - Værdigrundlaget for IOOS

Værdigrundlaget for IOOS

22.05.2018 - Persondataforordningen

AU Kontaktpersoner ang. persondataforordningen

23.04.2018 - Nyt fra Siri / Journalaudit

Præsentation v. Siri

Journalaudit v. Ole Hovgaard

21.03.2018 - Nyt fra Siri / Klinisk vejledning (forsegling)

Præsentation v. Siri

Klinisk vejledning i brug af forsegling v. Irene Dige

22.02.2018 - Fælles værdier og mål / LSU

Præsentation v. Siri

Præsentation v. Linda Fischer

17.01.2018 - Opfølgning på IOOS seminar m.m.

Opfølgning på IOOS seminar

14.12.2017 - Seminaropfølgning / fluoridvejledning

Opfølgning på seminar / fluoridvejledning og andet tværfagligt samarbejde

07.11.2017 - Ny økonomistyringsmodel

Velkommen til dagens møde

Økonomistyringsmodel IOOS