Hjælp til fondsansøgninger

Som forsker kan du få forskellige typer rådgivning til fondsansøgninger. Erfaringen er, at den rette rådgivning og sparring giver bedre og mere succesfulde ansøgninger. Institutledelsen har fastlagt nedenstående lokale retningslinjer: 

Retningslinjer for forskningsansøgninger på IOOS

  • Fondsansøgninger med budgetter på over 300.000 kr. forelægges institutlederen og viceinstitutlederen for forskning, der kan udpege en reviewer med henblik på faglig sparring. Der er en indleveringsfrist på 14 dage (10 arbejdsdage) før ansøgningsfrist.
  • Alle ansøgninger skal registreres i ReAp - inklusiv oplysning om resultat af ansøgningen (også afslag).
  • Budgetter skal gennemgås af forretningscontrolleren.
  • Budgetter skal tilstræbe fuld finansiering.

Budget

Som udgangspunkt skal alle udgifter være dækket ind i et eksternt bevilget forskningsprojekt.

Det er derfor vigtigt at inddrage overhead og afledte omkostninger - dvs. udgifter til frikøb, laborant/bioanalytiker, administration/sekretærbistand, AC-TAP, brug af CORE-faciliteter, husleje mm.  Det kan dog være nødvendigt at acceptere medfinansiering - for eksempel til egen løn, hjælpekræfter eller apparatur.  Henvend dig til Lene Baad-Hansen for en oversigt over standardpriser til brug for opstilling af budget til de fonde, der ikke giver overhead.

Se vejledningen under overskriften "Budgettet".

Særligt for EU-fonde

Ved ansøgninger, som hører under FP7- og Horizon 2020-programmerne, skal Forskningsstøtteenheden involveres i alle faser af ansøgningen.

Kontakt både Forskningsstøtteenheden og institutlederen i god tid, før du går i gang med ansøgningen.I de tilfælde, hvor ansøger er koordinator, skal Forskningsstøtteenheden kontaktes senest to måneder før ansøgningens deadline og meget gerne tidligere.

Hjælp til din ansøgning

Kontakt

Lene Baad-Hansen

Lektor, Viceinstitutleder for forskning og talent

Særligt for ph.d.'er

Ph.d.-studerende og forskere under adjunkt- og postdoc-niveau skal bruge vejlederne til at kvalitetssikre forskningsansøgninger. Derudover opfordres I til at benytte jer af disse tilbud:

Hvis der undtagelsesvist er en ansøgning fra en ph.d.-studerende, som har større strategisk betydning for instituttet, kan institutlederen kontakte Forskningsstøtteenheden for en særaftale.

Forskningsophold på AIAS

Læs mere om mulighederne på AIAS's hjemmeside.

Find fonde

Læs mere om de mest relevante fonde for IOOS.

De rent odontologiske fonde uddeler begrænsede midler. Det kan derfor anbefales at søge tværfagligt og bredere (f.eks. "børn", "smerte", "betændelse", "ældregruppen"), hvis det konkrete projekt giver mulighed herfor. Se Research Professional.

Kontakt også Forskningsstøtteenheden for rådgivning om, hvike fonde der matcher dit projekt.

Læs mere om, hvordan du søger fonde på: Råd og værktøjer til din fondsansøgning