Institutledelsen

Mødefrekvens

Der afholdes et møde pr. uge.

Referater

Der udarbejdes ikke eksterne referater fra møderne. Relevant information fra møderne videreformidles til medarbejderne i institutlederens nyhedsbreve, på videndelingsmøder og møder i miljøerne.

Opgaver og ansvar

Institutledelsen har det overordnede ansvar for at lede og udvikle instituttet.

Institutledelsens opgaver er:

  • at initiere aktiviteter og udviklingstiltag
  • at fastholde fokus og fremdrift
  • at tage overordnede beslutninger efter behørig inddragelse