Institutforum

Din mulighed for at få indflydelse på dit instituts udvikling og identitet.

Medbestemmelse for medarbejdere og studerende

Institutforum er stedet hvor institutlederen løbende søger rådgivning fra medarbejdere og studerende i alle væsentlige akademiske forhold vedrørende instituttet.

På møderne drøfter man fx spørgsmål inden for forskning, talentpleje, videnudveksling, studiemiljø, uddannelse og instituttets fysiske og sociale rammer.

Institutforums opgave er, at sikre:

  • ideudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål.
  • instituttets faglige og sociale identitet og sammenhæng.

Institutforum kan udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for instituttets virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som dekanen eller institutlederen forelægger.

Institutforum mødes 2-4 gange om året.

Valg til institutforum

Valg til institutfora følger kadencen for valg til AU’s bestyrelse og Akademisk Råd.

På AU valgsekretariatets hjemmeside kan du se en oversigt over AU valg i de kommende år.

Forskellige typer medlemmer vælges for forskellige perioder:

  • VIP, DVIP- og TAP-medlemmer vælges for 3 år ad gangen.
  • Ph.d.-studerende og studerende vælges for 1 år ad gangen.

Sammensætning af Institutforum på Odontologi og Oral Sundhed 2024

  • Institutleder
  • 2 VIP
  • 3 DVIP (1 klinisk lærer (herunder afdelingstandlæger), 1 underviser på tandplejeruddannelsen, 1 underviser på klinisk tandteknikeruddannelsen
  • 3 TAP (sektretariat, klinik, laboratorier)
  • 1 ph.d.-studerende
  • 4 studerende (1 odont. kandidatstuderende, 1 odont. bacheolorstuderende, 1 tandplejerstuderende, 1 klinisk tandteknikerstuderende)

Forperson

VIP'er (videnskabeligt personale)

DVIP'er (deltidsansat videnskabeligt personale)

TAP'er (teknisk-administrative personale)

Ph.d.- studerende

Studerende

Mia Marie Degn Poulsen

Odontologi, Bacheloruddannelsen

Ida Wendt Sørensen

Tandplejeruddannelsen

Sara Volf Jensen

Odontologi, Kandidatuddannelsen

Referent

Kontakt

Få indflydelse på dit institut

" Institutforum fungerer som vores helt eget advisory board. Vores medlemmer repræsenterer hver en krog af instituttet - studerende fra alle vores uddannelser, undervisere, forskere og administrative medarbejdere. Med deres viden og erfaring er de med til at nuancere processer og beslutninger. Det er guld værd."

- Siri Beier Jensen, Institutleder, Odontologi og Oral Sundhed