Uddannelsesledergruppen

Medlemmer

Formand:
Viceinstitutleder for Uddannelse  og leder af klinikassistentuddannelsen Caroline B. Hørsted

Tandlægeuddannelsen:
Studieleder Irene Dige

Tandplejer- og klinisk tandteknikeruddannelserne:
Uddannelsesleder Ulla B. Lindtoft
Studieleder Lene Martinussen

Uddannelseschef Anna Bak Maigaard, AU Studier, Health  
Institutleder Siri Beier Jensen, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Health 

Sekretær: 

Mødefrekvens

Der afholdes møde ca. 1 gang om måneden.

Opgaver og ansvar

Kommissorium 2018