Ferie og løn

Ferie

NYE FERIEREGLER – SAMTIDIGHEDSFERIE

Ferieloven erblevet ændret og vi er overgået til såkaldt ”samtidighedsferie”, hvor ferie må afholdes, så snart den er optjent.

Spørgsmål ang. indberetning og afholdelse af feriedage kan rettes til:

Linda Jensen eller Christina Rasmussen

Spørgsmål om ferie

Løn

Du finder din lønbehandler på AU under team Health og School of Business and Social Sciences.

Har du brug for at få oplysninger om dato for lønudbetaling, forskerbeskatning m.v., se mere under AU Løns side for medarbejdere.

Timeløn

For at ansatte kan få timelønnen korrekt udbetalt, er det vigtigt, at I er opmærksomme på følgende:

  • Den opdaterede blanket skal bruges til anvisning af timerne. Blanketten finder I her: Timelønsseddel
  • Alle felter skal udfyldes. Hvis I er i tvivl, så kontakt venligst HR eller Økonomi.
  • Lønkode: Her vælges merarbejde (6995 eller 6990), hvis den ansatte allerede har en fastansættelse på månedsløn.
  • Aktivitetskode/sagsopgave: Aktivitetskoden/sagsopgaven afhænger af hvilket delregnskab (DR) og projektnummer lønnen skal trækkes på.
  • Enhedsnummeret: Enhedsnummeret er lig med den fysiske placering i en enhed – altså i en sektion eller afdeling. Vil fremgå af den pågældendes ansættelsesbrev.
  • Ved behov for benyttelse af stillingskode 353 (gæsteforelæser) skal timerne angives inklusiv forberedelse, når det er på lektorniveau. Det samlede timetal udregnes ved at gange med 3,5 timer pr. forelæsningstime.
  • Blanketten udfyldes og afleveres hos Linda senest den 22. i måneden, hvis timelønnen skal kunne nå at blive udbetalt rettidigt med lønkørsel midt i den efterfølgende måned.
  • Det er den attesterendes ansvar at sikre, at blanketten er korrekt udfyldt.

Nedenfor er en oversigt over de typisk anvendte stillingskoder. Bemandingslisterne i sektionerne og afdelingerne vil formentlig også med fordel kunne bruges som hjælp til at afklare finansieringen.

TYPISKE STILLINGSKODER

AUHRA

AUHRA er det fraværssystem på AU, der anvendes til registrering af ferie, sygefravær, barsel, m.m. I AUHRA kan man desuden håndtere registrering i forbindelse med medarbejderudviklingssamtaler (MUS).


Brugeroprettelse AUHRA

Oprettelse sker ved henvendelse til AUHRA-teamet via hrit@au.dk


Oplys dit navn, e-mail, enhedsnr. og behov/rolle i AUHRA.