Hvis du er syg

Sygemelding

Du skal som ansat på instituttet sørge for at give besked om sygdom til arbejdssted ved arbejdstidens begyndelse på den første sygedag efter arbejdsstedets lokale retningslinjer (se specielle retningslinier nedenfor).

Hvis du skal have foretaget en operation eller længerevarende behandling, skal du oplyse tidspunktet for sygefraværet til arbejdsstedet, så snart du bliver bekendt med det. Dette er af hensyn til muligheden for planlægning af arbejdet og evt. opgaveoverdragelse

Nærmere information om Aarhus Universitets  retningslinier vedr. bl.a. sygefraværssamtale, lægeerklæring, løn- og sygedagpenge, kronisk eller langvarig sygdom, tidlig opfølgning fra kommunen og fastholdelsesplan.

Værd at vide

Fraværserklæringen skal udfyldes og afleveres til én af nedenstående sekretærer ved raskmelding.