Institutforum

Institutforum har til opgave at skabe rum til idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i beslutninger om akademiske spørgsmål. Institutforum skal også sikre instituttets faglige og sociale identitet og sammenhæng.

Institutlederen har pligt til at sikre medbestemmelse om akademiske forhold gennem løbende og rettidig medinddragelse. Han eller hun skal derfor drøfte væsentlige spørgsmål inden for forskning, talentpleje, videnudveksling og uddannelse med sit institutforum.

  • Et institutforum må maksimalt have 25 medlemmer.
  • Institutlederen er formand.
  • Der skal både være repræsentanter for det videnskabelige personale (VIP), herunder ph.d.-studerende og prægraduate studerende og for det teknisk-administrative personale (TAP).
  • Nyvalgte VIP- og TAP-medlemmer vælges for en periode på tre år ad gangen, mens nyvalgte ph.d.-studerende og prægraduate studerende vælges for et år ad gangen.

Referater fra møderne vil være tilgængelige her på siden. 

Sammensætning Institutfora Health

Kommissorium institutforum

Valg til institutforum 9.-12. november 2020

Den 9.-12. november 2020 afholdes der valg til institutforum for studerende og ph.d.-studerende.

Tidsplan for valget

Opstillingsblanket 

Opstillingsblanketten afleveres eller sendes til Camilla Bonnevie senest den 30. oktober 2020. 

Valgresultatet offentliggøres den 20. november. 

Hvis du har spørgsmål omkring valget, kan du kontakte sekretær, Camilla Bonnevie på camilla@dent.au.dk eller tlf: 8716 8556