Personaleforhold

Adgang til AU systemer

For at få adgang til forskellige systemer ved AU, skal du oprettes i Identity Management Systemet, IDM. Det er instituttets persondataredaktører, som inddaterer de nødvendige oplysninger.

Du vil i løbet ansættelsesprocessen blive registreret i IDM og skulle dette imidlertid ikke være tilfældet, bør du hurtigst muligt kontakte en af nedenstående persondataredaktører:

Ansættelsesprocedurer

Indstilling

Når en person skal ansættes ved Aarhus Universitet, skal der udfyldes et indstillingsskema, som sendes til den medarbejder, der har ansvar for indstilling til ansættelse.

Se notat.

Børneattester

HR indhenter børneattester i forbindelse med de ansættelser, hvor det er relevant.

Ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende

Der er helt særlige regler i forhold til ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende. Det er Forskerskolen, der står for disse ansættelser, læs mere her om ph.d.-ansættelser og forskningsår.

 

Barsel og graviditetspolitik

I forbindelse med barselsorlov, adoption eller lignende, skal du være opmærksom på, at der findes forskellige retningslinjer og skemaer afhængigt af de specifikke omstændigheder.

Husk at udfylde relevante skemaer i god tid.

Læs også om ledernes, medarbejdernes og arbejdsmiljø-gruppernes roller og ansvar i forhold til planlægning af det daglige arbejde, således at der tages behørigt hensyn til den gravide samt til ammende:

Graviditetspolitik

Fysiske rammer for dit arbejde

De fysiske rammer for arbejdet tager på IOOS udgangspunkt i henholdsvis principper for lokaletildeling, samt nogle faste rammer omkring ventilation, belysning, støj mv.

Det er løbende den enkelte ansattes ansvar at gøre opmærksom på problemer med de fysiske rammer for arbejdet.

Faste installationer

Henvendelser angående faste installation på dit arbejdsområde kan rettes til bygningsservice via deres helpdesk/app. 

Nye samt ikke-faste installationer

Henvendelse angående indkøb af nye samt ikke-faste installationer rettes til nærmeste leder.

Læs:

Principper for lokaletildeling

Rammer for indeklima, belysning og støj


Hjemmearbejdsplads

Opsætning af hjemmearbejdsplads aftales med din nærmeste leder og følger AU's retningslinjer for hjemmearbejdspladser som findes her.

Kurser og kompetenceudvikling

Aarhus Universitet udbyder løbende kurser, som måske har relevans for dig. Hvis ikke der udbydes kurser, som passer til dit ønske om kompetenceudvikling, kan du kontakte HR om dine ønsker.

Ansøgningsskema IOOS (økonomisk støtte til kompetenceudvikling)

MUS

MUS - medarbejderudviklingssamtale - er din mulighed for at have en årlig samtale med din nærmeste leder om din arbejdssituation og dine karrieremæssige planer, f.eks.

  • forventningsafstemning i forhold til opgaver
  • faglige og karrieremæssige mål
  • kompetenceudvikling
  • samarbejdsrelationer
  • trivsel

Guide til drøftelse af trivsel og stress ud fra IOOS Stresspjecen

Senior

Hos HR kan du finde information om Aarhus Universitets ordninger i tilknytning til seniorområdet.

HR partner


Værd at vide